Cadastru

     Importanța cadastrului constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziție, mărime, folosință), necesare în toate ramurile economiei naționale. În același timp, cadastrul este, pentru economia de piață, un instrument deosebit de important, pentru că furnizează documentele care dau siguranță tranzacțiilor care au loc pe piață bunurilor imobile.