Agenda conducerii

  1. Probleme curente
  2. Participarea in Colegiul Prefectural, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si Comisia Judeteana de Fond Funciar
  3. Intalniri zonale cu conducerea Oficiilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara din Zona 1 NE
  4. Participare la convocarile Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  5. Deplasari in teren pe raza judetului Neamt

Registrul Unic al Transparenței Intereselor: http://ruti.gov.ro