Category

Cadastru

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Bahna

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 39, 70 și 71 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Bahna pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a...

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Ion Creangă

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 7, 74 și 111 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Ion Creangă pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data...
1 2 3 11