Blog

Sticky Post

COD 3.1.2 – Servicii pozitionare GNSS in timp real

Avand in vedere dispozitiile Ordinulului Directorului General al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate,  care intra in vigoare la data de 04.02.2019, va comunicam urmatoarele cu privire la serviciile  cod 3.1.2. – Servicii pozitioanare GNSS in timp real: Modalitatile de […]

Sticky Post

BCPI Roman – Documente ale contractului de achizitie publica

Contract de achizitie publica de servicii de proiectare, intocmire documentatii tehnice prealabile obtinerii avizelor stipulate in certificatul de urbanism si asigurarea obtinerii autorizatiei de construire pentru investitia Sediu Birou de Cadastru si Publicitate Imobiliara Roman. BCPI Roman – Documentatie de atribuire BCPI Roman – Studiu geotehnic BCPI Roman – Studiu de fezabilitate, Planse: A0, A1, […]

Sticky Post

Vizualizare anunt consultare piata MC0001271

Autoritate contractanta AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Adresa postala:  Splaiul Independentei,nr.202A, Sect.6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  7000 , Romania , Punct(e) de contact:  Nicoleta Cercelaru , Tel.  +40 213152520 , Email:  sap@ancpi.ro , Fax:  +40 213152520 , Adresa internet (URL):  www.ancpi.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro Detalii anunt consultare piata Obiect […]

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Bahna

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 39, 70 și 71 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Bahna pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a […]

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Ion Creangă

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 7, 74 și 111 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Ion Creangă pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data […]

Anunt mutare sediu B.C.P.I. Piatra Neamt

Prin prezentul anunț, se aduce la cunoștința terțelor persoane fizice si juridice interesate, colaboratori și beneficiari ai serviciilor prestate de instituție, că, începând cu data de 19.10.2023, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Piatra Neamț își va desfășura activitatea într-o nouă locație, situată în Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 3B, bl. L13, județul Neamț. […]