Category

Secretariat

Anunt mutare sediu B.C.P.I. Piatra Neamt

Prin prezentul anunț, se aduce la cunoștința terțelor persoane fizice si juridice interesate, colaboratori și beneficiari ai serviciilor prestate de instituție, că, începând cu data de 19.10.2023, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Piatra Neamț își va desfășura activitatea într-o nouă locație, situată în Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 3B, bl. L13, județul Neamț....

Vizualizare anunt consultare piata MC1014146

Agentia Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) intentioneaza sa demareze proceduri de achizitie a serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor prin Programul Operational Regional Proiectul major privind „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatifor in zonele rurale din Romania” in 309...

ANUNȚ DE PRESĂ – București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise...
1 2 3