Category

Titluri executorii

Titlu executoriu – 07.06.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm, prin publicitate, că a fost emis act administrativ (titlu executoriu) pentru următorul contribuabil : Nr. Crt. Numele și prenumele/Denumirea debitorului Domiciliul fiscal al debitorului Denumirea actului administrativ fiscal 1...