Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Ion Creangă

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 7, 74 și 111 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Ion Creangă pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 20.12.2023

Data de sfârșit a afișării: 18.02.2024

Adresa locului afișării publice : Sediul Primăriei Ion Creangă

Repere pentru identificarea locației : lângă Școala gimnazială Ion Creangă

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Ion Creangă.

Alte indicații utile pentru cei interesați pot fi obținute la numerele de telefon: tel 0233 780 013, fax 0233 780 266

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute de pe site-ul ANCPI, accesând http://www.ancpi.ro/pnccf/.