By

Sorin Munteanu

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Bahna

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 39, 70 și 71 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Bahna pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a...

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Ion Creangă

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 7, 74 și 111 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Ion Creangă pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data...

Anunt mutare sediu B.C.P.I. Piatra Neamt

Prin prezentul anunț, se aduce la cunoștința terțelor persoane fizice si juridice interesate, colaboratori și beneficiari ai serviciilor prestate de instituție, că, începând cu data de 19.10.2023, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Piatra Neamț își va desfășura activitatea într-o nouă locație, situată în Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 3B, bl. L13, județul Neamț....
1 2 3 23