Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Bahna

OCPI Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 39, 70 și 71 aparținând Unității Administrativ Teritoriale Bahna pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 20.12.2023

Data de sfârșit a afișării: 18.02.2024

Adresa locului afișării publice : Sediul Primăriei Bahna.

Repere pentru identificarea locației : lângă sediul poliției Bahna și căminul cultural din centrul satului Bahna.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Bahna.

Alte indicații utile pentru cei interesați pot fi obținute la numerele de telefon: 0233 760 002, fax 0233 760 355.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute de pe site-ul ANCPI, accesând http://www.ancpi.ro/pnccf/.