Anunt mutare sediu B.C.P.I. Piatra Neamt

Prin prezentul anunț, se aduce la cunoștința terțelor persoane fizice si juridice interesate, colaboratori și beneficiari ai serviciilor prestate de instituție, că, începând cu data de 19.10.2023, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Piatra Neamț își va desfășura activitatea într-o nouă locație, situată în Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 3B, bl. L13, județul Neamț.

Celelalte date de contact, cu excepția adresei poștale, rămân valabile.

Telefon de contact valabil pana la instalarea telefoniei fixe – Mobil: 0743.024301

La această dată se întreprind demersurile necesare pentru operaționalizarea activităților în noua locație, sens în care ne cerem scuze pentru orice disfuncționalități ce pot interveni în relaționarea cu structura teritorială vizată, totodată, recomandându-se utilizarea datelor de contact ale Oficiului  de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț.

CONDUCEREA