Category

OCPI Neamt

Anunt – Examen de autorizare 21.07.2021

A N U N Ţ Având în vedere: – prevederile art. 7 alin.(1) lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/2016; Prin prezenta, se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că în data de 21.07.2021, ora 1000 , la...

Titlu executoriu – 07.06.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm, prin publicitate, că a fost emis act administrativ (titlu executoriu) pentru următorul contribuabil : Nr. Crt. Numele și prenumele/Denumirea debitorului Domiciliul fiscal al debitorului Denumirea actului administrativ fiscal 1...

Vizualizare anunt consultare piata MC1014146

Agentia Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) intentioneaza sa demareze proceduri de achizitie a serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor prin Programul Operational Regional Proiectul major privind „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatifor in zonele rurale din Romania” in 309...

ANUNȚ DE PRESĂ – București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise...
1 3 4 5 6 7 33