Day

octombrie 20, 2023

Anunt mutare sediu B.C.P.I. Piatra Neamt

Prin prezentul anunț, se aduce la cunoștința terțelor persoane fizice si juridice interesate, colaboratori și beneficiari ai serviciilor prestate de instituție, că, începând cu data de 19.10.2023, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Piatra Neamț își va desfășura activitatea într-o nouă locație, situată în Municipiul Piatra Neamț, Str. Burebista, nr. 3B, bl. L13, județul Neamț....